Főpásztori rendelkezések a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásáról

A korábbi rendelkezéseket 2020. június 13. hatállyal az alábbiak szerint egyszerűsítem:

Biztonsági intézkedések

 • Szenteltvíz továbbra sem helyezhető ki.
 • Kerülni kell a közvetlen érintkezés minden formáját (pl. békeköszöntés kézfogással).
 • Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös
  liturgiákon.
 • Ügyeljünk a védőtávolságok (1,5-2 méter) betartására.
 • Amennyiben egy templomban a megfelelő nagyságú tér, illetve a hívek kisebb száma
  okán megfelelően betartható a védőtávolság a liturgiák alatt nem szükséges
  maszk viselése. Ennek felelősségteljes megítélését az illetékes lelkipásztorra bízom.
 • A perselyadományokat a távozáskor helyezzék a hívek a kijáratnál a kihelyezett
  perselyekbe.
 • Áldoztatás továbbra is csak tenyérbe lehetséges.
 • Az áldoztató lehetőleg végezzen higiénés kézfertőtlenítést áldoztatás előtt és után,
  valamint lehetőleg viseljen védőmaszkot az áldoztatás alatt.
 • Gondoskodjunk a templomaink rendszeres, higiénés takarításáról.
 • Helyezzünk ki kézfertőtlenítőket templomainkba, ezzel biztosítva a hívek számára a
  kézfertőtlenítés lehetőségét.

Liturgikus cselekmények

 • A fenti előírások betartásával minden templomban megtarthatóak a nyilvános
  szentmisék, valamint egyéb liturgikus cselekmények (keresztelés, esketés, stb.)
 • A közösségi imádságok szintén megtarthatóak a fenti irányelvek figyelembe vételével.
 • Zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek, stb. megtarthatóak a mindenkori hatályos
  kormányrendeletek, valamint a fenti rendelkezések betartásával.
 • Plébániai programok szervezésével kapcsolatban az illetékes plébános saját
  hatáskörben dönthet a mindenkori hatályos kormányrendeletek és a fenti előírások
  betartása mellett.
 • Betegellátás során mindenben kövessük az állami járványügyi rendelkezéseket.
  Minden esetben viseljünk egyéni védőfelszerelést (védőmaszk, védőkesztyű és
  látogatóköpeny).

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az
általuk adott általános irányelveket.
Kaposvár, 2020. június 12.

† Varga László
megyéspüspök