Szent István Ház

A Ház története, célkitűzései

 

Meggyőződésünk, hogy az Egyháznak nem csak a templom falain belül van mondanivalója. A hit mellett olyan (kulturális, emberi) értékek birtokában van, amelyeket fel szeretne  kínálni (fel is kell kínálnia) azoknak is, akik nem hívők, vagy vallásukat nem gyakorolják.

Országalapító Szent István királyunk, amikor a kereszténység mellett tette le a voksát, akkor nemcsak egy vallás, hanem egy egész kultúra mellett is döntött. Az Országba behívott nyugati szerzetesek nemcsak hitet, de kultúrát is hoztak magukkal.

Ezeket megfontolva, amikor 2004. nyarán sikerült teljesen felújítanunk, korszerűsítenünk és berendeznünk a Kossuth Lajos u. 2. szám alatti közösségi házunkat, elhatároztuk, hogy valami hasonlót szeretnénk elérni itteni tevékenységünkkel: lelki-szellemi-kulturális értéket közvetíteni. Mivel ugyanebben az évben (május 1.) lett hazánk az Európai Unió tagjává, arra gondoltunk, hogy 1000 évvel ezelőtt, amikor a keresztény nyugathoz csatlakoztunk, Szent István volt az apostolunk. Most, amikor 40 évi “vasfüggöny” után újra a nyugathoz csatlakoztunk, legyen most is Ő az az apostol, aki példájával és közbenjárásával segíti nemzetét, községünkben élő kis népét, e közösségi házban folyó tevékenységet. Ezért vette fel e ház a “Szent István Ház” nevet.

Hitvallásunk továbbá:

Ha nincs világos képünk az emberről, aki életét közösségben élheti emberként, akkor sodródni fogunk tovább. Ha hagyjuk, hogy csak ismereteink legyenek a világ egy-egy szeletéről, s ha nem óhajtunk tudomást venni az összefüggésekről, akkor pusztulásunk megállíthatatlan. De ha rádöbbenünk arra, hogy részei, felelős részei vagyunk ennek a világ-egyetemnek, akkor nem veszett még el semmi. Mert „reánk bízatott az élet”. S nem felejthetjük, hogy mindenki, de mindenki hadviselő. Meg kell vívnia mindenkinek a saját környezetében a harcot, a maga kemény harcát a jobbért, a szebbért, az emberibb életért. Nem szabad megelégednünk, beletörődnünk abba, ami éppen van. Felül kell emelkednünk önző érdekeken, és újra kell építeni országot és életet. Nem restaurálva a történelmet. Hanem az élet örök eszményei alapján újra felépítve házat, hazát, családot, közösséget, országot – életet.

Szent Isván király, könyörögj érettünk!